Ποτά - Αναψυκτικά

ποτά - αναψυκτικά
τιμές €

Αναψυκτικά 330 ml

1,30€

Αναψυκτικά 500ml

1,60€

Χυμοί 220ml

1,30€

Αναψυκτικά 1,5lt

2,60€

Νερό 500ml

0,50€

Νερό 1,5 lt

1,00€

Amstel, Alfa, FIX, Βεργίνα 330ml

1,60€

Heineken 330ml

1,70€

Kaiser 330ml

1,90€

FIX DARK 330ml

3,00€

Amstel 500ml

2,30€

Heineken 500ml

2,40€

Ρετσίνα Μαλαματίνα  500ml

2,50€