Ποτά

 

1,20€  COCA COLA (regular, light, zero) 330 ml
1,50€  COCA COLA (regular, light, zero) 500ml
2,00€  COCA COLA (regular, light, zero) 1lt
2,50€  COCA COLA (regular, light, zero) 1,5lt
1,20€  FANTA πορτοκάλι 330ml
1,50€  FANTA πορτοκάλι 500ml
2,50€  FANTA πορτοκάλι 1,5lt
1,20€  FANTA  λεμονάδα 330ml
1,20€  SPRITE 330ml
2,50€  SPRITE 1,5lt
1,20€  ΣΟΔΑ 330ml
1,20€  ΛΟΥΞ λεμονάδα 330ml 
1,20€  ΛΟΥΞ πορτοκαλάδα 330ml
1,20€  ΗΒΗ GO 220ml
0,50€  ΝΕΡΟ 500 ml
1,00€  ΝΕΡΟ 1,5Lt
1,50€  AMSTEL 330ml
2,20€  AMSTEL 500ml
1,50€  FIX 330ml
1,50€  MYTHOS 330ml
1,70€  KAISER 330ml
1,60€  HEINEKEN 330ml
2,30€  HEINEKEN 500ml
3,00€  FIX DARK 330ml
1,50€  ΑΛΦΑ 330ml 
2,50€  ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ 500ml