ΠΕΪΝΙΡΛΙ και ΚΑΛΤΣΟΝΕ premium με 6,70€

Όλες οι γεύσεις σε καλτσόνε και πεϊνιρλί μπορούν να επιλεχθούν από τους καταλόγους

PIZZA PREMIUM

 

ΠΕΪΝΙΡΛΙ και ΚΑΛΤΣΟΝΕ classic με 5,90€

Όλες οι γεύσεις σε καλτσόνε και πεϊνιρλί μπορούν να επιλεχθούν από τους καταλόγους

PIZZA CLASSIC

 

στατιστική ανάλυση προτιμήσεων πελατών 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALZONE premium 

Νο1 επιλογή σας

η στατιστική ανάλυση (για το 2017) 

μας έδειξε ότι οι premium γεύσεις 

προτιμήθηκαν έναντι εκείνων

της κατηγορίας classic.  

 

2310 949000, 2310 904827  Ατλαντίδος 43Α, 54454 Θεσσαλονίκη